समाचार

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा मतदाता दर्ता तथा अद्यावधिक र निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना बमोजिम आवश्यक कार्यविधिहरुको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदा उपर छलफल गरी पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने उदेश्यले लमजुङ जिल्लाको...

1 2 22 23