निर्वाचनमा स्थिर समय भनेको के हो ? यो कहिले बाट शुरु हुन्छ ? स्थिर समयमा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?

२८ कार्तिक २०७९