मतदान कार्यलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने सम्बन्धमा प्रमुख आयुक्तको निर्देशन

२४ कार्तिक २०७९