निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ ? कसरी भइरहेको छ व्यवस्थापन ?

२३ कार्तिक २०७९